Tin tức, bài viết mới nhất về :

bồi dưỡng

Doanh nghiệp sợ nhất thanh tra thuế

Doanh nghiệp sợ nhất thanh tra thuế

6/29/2015 3:19:20 PM

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Minh Thảo, phó trưởng Ban môi trường kinh doanh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), khi nhận định về nỗi khổ của doanh nghiệp (DN) liên quan đến...

Tags: thuế, thanh tra thuế, cán bộ thuế, hộ kinh doanh, DN nhỏ, cơ quan thuế, doanh thu, thương hiệu, thị trường, pháp luật, bồi dưỡng, lót tay, vòi vĩnh, nguy cơ tham nhũng, quản lý kinh tế

50% số người xin việc vào Nhà nước phải đưa tiền "lót tay"

50% số người xin việc vào Nhà nước phải đưa tiền "lót tay"

4/15/2015 11:23:00 AM

Ở trường học, phụ huynh phải "bồi dưỡng" cho thầy cô. Đến khi xin việc, phải "lót tay" để được vào làm tại cơ quan Nhà nước.

Tags: tham nhũng tại Việt Nam, tham nhũng, lót tay, bồi dưỡng, việc làm, PAPI, công bố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh