Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bộ Tài nguyên và môi trường

1 cái xúc xích có tới 7 bộ quản lý!

1 cái xúc xích có tới 7 bộ quản lý!

7/29/2014 4:03:44 PM

Bộ Y tế, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bộ Công thương, bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Tài chính (cùng với Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan), bộ Khoa học Công nghệ và cả bộ...

Tags: quản lý, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, bộ y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, bộ công an, Bộ Tài nguyên và môi trường, xúc xích, Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan