Tin tức, bài viết mới nhất về :

bí thư nguyễn xuân anh

Người Đà Nẵng kỳ vọng gì ở Bí thư Nguyễn Xuân Anh trong năm mới?

Người Đà Nẵng kỳ vọng gì ở Bí thư Nguyễn Xuân Anh trong năm mới?

2/9/2016 5:30:00 PM

Người Đà Nẵng đang kỳ vọng điều gì vào Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh trong năm mới này?

Tags: Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành uỷ, Đà Nẵng, bí thư nguyễn xuân anh, người đà nẵng