Người Đà Nẵng kỳ vọng gì ở Bí thư Nguyễn Xuân Anh trong năm mới?

09/02/2016 17:30 PM |

Người Đà Nẵng đang kỳ vọng điều gì vào Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh trong năm mới này?

Những phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Xuân Anh.

 

 

Người dân nói về kỳ vọng về ông Nguyễn Xuân Anh.

 

 

 

 

 

 

Theo Đình Thức- Mạnh Quân

Cùng chuyên mục
XEM