Tin tức, bài viết mới nhất về :

báo cáo quốc hội

Kiểm toán nhiều tập đoàn và ngân hàng lớn trong năm 2015

Kiểm toán nhiều tập đoàn và ngân hàng lớn trong năm 2015

10/24/2014 3:27:10 PM

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, dự kiến kiểm toán tại 34 đầu mối, trong đó có 2 tập đoàn, 10 ngân hàng thương mại...

Tags: kiểm toán, kiểm toán nhà nước, tập đoàn, ngân hàng, báo cáo quốc hội, ktnn, Bộ Tài chính, bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, ngân hàng nhà nước