Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán sản phẩm

Đừng cố gắng bán sản phẩm, hãy bán một câu chuyện hấp dẫn cho khách hàng

Đừng cố gắng bán sản phẩm, hãy bán một câu chuyện hấp dẫn cho khách hàng

7/10/2016 1:23:17 PM

Trong thực tế, khách hàng không thực sự quan tâm về chính sản phẩm ("what"), họ quan tâm nhiều hơn đến việc sản phẩm này cải thiện công việc kinh doanh của họ như thế nào ("why").

Tags: sản phẩm sáng tạo, tác động kinh tế, sản phẩm, bán sản phẩm