Tin tức, bài viết mới nhất về :

bậc thầy bán hàng

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 3)

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 3)

4/14/2017 1:02:00 PM

Trên đường phố hay trong các cửa hàng, có rất nhiều hình ảnh thể hiện tố chất của những bậc thầy về sales mà sách vở hay trường lớp cũng không thể dạy bạn.

Tags: dân sales, bậc thầy bán hàng, kinh doanh

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 2)

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 2)

4/14/2017 10:05:00 AM

Trên đường phố hay trong các cửa hàng, có rất nhiều hình ảnh thể hiện tố chất của những bậc thầy về sales mà sách vở hay trường lớp cũng không thể dạy bạn.

Tags: dân sales, nghệ thuật bán hàng, bậc thầy bán hàng, đường phố

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 1)

Chỉ với một chút óc quan sát, dân sales có thể học được vô số điều từ những bậc thầy bán hàng trên đường phố (Phần 1)

4/11/2017 4:23:00 PM

Trên đường phố hay trong các cửa hàng, có rất nhiều hình ảnh thể hiện tố chất của những bậc thầy về sales mà sách vở hay trường lớp cũng không thể dạy bạn.

Tags: bậc thầy bán hàng, dân sales, lý thuyết kinh doanh