Tin tức, bài viết mới nhất về :

Arsen vô cơ

Thanh tra Bộ Nông nghiệp: 67% mẫu nước mắm có Arsen vượt ngưỡng, nhưng không có nghĩa là độc hại

Thanh tra Bộ Nông nghiệp: 67% mẫu nước mắm có Arsen vượt ngưỡng, nhưng không có nghĩa là độc hại

18/10/2016 11:39:00 AM

Người Việt dùng 200 triệu lít nước mắm mỗi năm, nhưng chưa có đầy đủ quy chuẩn để quy định nước mắm thế nào được gọi là an toàn. Ngay cả với kết quả của cuộc khảo sát mới đây công bố 67% mẫu nước mắm có lượng Arsen vượt ngưỡng, thì việc vượt ngưỡng này có độc hại hay không thì không ai khẳng định được.

Tags: nước mắm , thạch tín , arsen hữu cơ , arsen vô cơ , bảo vệ người tiêu dùng , thanh tra bộ nông nghiệp , sức khỏe người tiêu dùng