Tin tức, bài viết mới nhất về :

vua Hàm Nghi

Những năm tháng lưu đày của vị vua yêu nước Hàm Nghi – chuyện bây giờ mới kể

Những năm tháng lưu đày của vị vua yêu nước Hàm Nghi – chuyện bây giờ mới kể

4/13/2022 4:47:00 PM

Hàm Nghi là một trong những vị vua yêu nước nổi tiếng của triều đình nhà Nguyễn, người đã khởi xướng phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược.

Tags: Thực dân Pháp, vua Hàm Nghi, đất khách quê người, đi công tác, Hoàng Anh Sướng