Tin tức, bài viết mới nhất về :

vsv corner

Đã có Co-working Space của Thung lũng Silicon Việt Nam

Đã có Co-working Space của Thung lũng Silicon Việt Nam

11/16/2015 1:16:00 PM

VSV Corner – một mô hình Co-working Space - của Thung lũng Silicon Việt Nam (VSV) vừa khai trương. VSV trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, do Chính phủ bảo trợ, có nhiệm vụ tài trợ và cố...

Tags: thung lũng silicon việt nam, co-working space, vsv, vsv corner, StartUp, khởi nghiệp, Nguyễn Quân