Tin tức, bài viết mới nhất về :

Làm việc sáng tạo

Đã có Co-working Space của Thung lũng Silicon Việt Nam

Đã có Co-working Space của Thung lũng Silicon Việt Nam

16/11/2015 01:16:00 PM

VSV Corner – một mô hình Co-working Space - của Thung lũng Silicon Việt Nam (VSV) vừa khai trương. VSV trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, do Chính phủ bảo trợ, có nhiệm vụ tài trợ và cố vấn cho các startup.

Tags: thung lũng silicon việt nam , co-working space , vsv , vsv corner , StartUp , khởi nghiệp , Nguyễn Quân