Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vdl

“Cuộc đua” giành quyền kiểm soát Vang Đà Lạt đã ngã ngũ

“Cuộc đua” giành quyền kiểm soát Vang Đà Lạt đã ngã ngũ

20/05/2015 09:07:21 AM

Với kết quả thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức tại Đà Lạt trong tuần qua, cuộc đua giành vị thế kiểm soát tại VDL đã được sáng tỏ.

Tags: Đại hội cổ đông , cổ đông lớn , quyền biểu quyết , tỷ lệ sở hữu , nắm quyền kiểm soát , thương hiệu Việt , Vang Đà Lạt , vdl , GTN , Elmich , Câu chuyện kinh doanh