Tin tức, bài viết mới nhất về :

Văn hóa tư duy

Bài học về văn hóa tư duy từ Khổng Tử: Quân tử hay tiểu nhân chỉ khác nhau ở sự cân bằng và kiềm chế mà thôi!

Bài học về văn hóa tư duy từ Khổng Tử: Quân tử hay tiểu nhân chỉ khác nhau ở sự cân bằng và kiềm chế mà thôi!

15/03/2017 02:04:00 PM

“Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”.

Tags: quân tử , tiểu nhân , khổng tử , văn hóa tư duy