Tin tức, bài viết mới nhất về :

văn hóa liêm chính

Ông Đậu Anh Tuấn: Phòng chống tham nhũng, ngoài luật pháp nghiêm còn cần văn hóa kinh doanh liêm chính từ phía doanh nghiệp

Ông Đậu Anh Tuấn: Phòng chống tham nhũng, ngoài luật pháp nghiêm còn cần văn hóa kinh doanh liêm chính từ phía doanh nghiệp

4/26/2017 9:05:03 PM

“Khi môi trường kinh doanh lành mạnh, tin cậy thì các chi phí vận hành khác sẽ giảm và có lợi chung cho toàn thể nền kinh tế”

Tags: phòng chống tham nhũng, văn hóa kinh doanh, daonh nghiệp, văn hóa liêm chính