Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tương Phật Di lặc

Hai tượng Phật của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

Hai tượng Phật của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

3/5/2013 2:44:51 PM

Tượng Phật Di lặc trên núi Núi Cấm (An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi Tà Cú (Bình Thuận) vừa được xác lập kỷ lục châu Á.

Tags: việt nam, tượng Phật, Bình Thuận, An Giang, núi Cấm, núi Tà Cú, tượng Phật nhập Niết bàn, Tương Phật Di lặc, kỷ lục châu Á