Tin tức, bài viết mới nhất về :

từ chối oda

Lý do Cảng Đà Nẵng từ chối vốn ODA

Lý do Cảng Đà Nẵng từ chối vốn ODA

4/11/2015 1:03:19 PM

Phía Đà Nẵng cho rằng, tỉ giá đồng yên thay đổi, khi dùng tiền Việt Nam quy đổi để trả thì bị lỗ nhiều.

Tags: vốn ODA, cảng đà nẵng, từ chối oda, vay oda, nhật bản, cảng tiên sa