Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trung ương khóa XI

Trung ương xem xét trường hợp 'đặc biệt' tái cử

Trung ương xem xét trường hợp 'đặc biệt' tái cử

1/11/2016 5:58:00 PM

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII là một trong những nội dung lớn được Hội...

Tags: hội nghị trung ương, công tác nhân sự, ban chấp hành trung ương đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị trung ương 13, Trung ương khóa XI, ủy viên trung ương, chuẩn bị nhân sự