Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xoài blockchain

Trung ương xem xét trường hợp 'đặc biệt' tái cử

Trung ương xem xét trường hợp 'đặc biệt' tái cử

11/01/2016 05:58:00 PM

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xem xét, quyết định.

Tags: hội nghị trung ương , công tác nhân sự , ban chấp hành trung ương đảng , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , hội nghị trung ương 13 , Trung ương khóa XI , ủy viên trung ương , chuẩn bị nhân sự

Đại gia Trầm Bê phải bàn giao công việc tại Sacombank trong tháng 10

Đại gia Trầm Bê phải bàn giao công việc tại Sacombank trong tháng 10

30/10/2015 08:40:09 AM

Ông Trầm Bê phải bàn giao công việc tại Sacombank trước 30-10-2015 và 15-12-2015 là thời hạn cuối để Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

Tags: đại gia Trầm Bê , ông Trầm Bê , ngân hàng tmcp , sài gòn thương tín , Đại hội cổ đông bất thường , ngân hàng nhà nước , tái cơ cấu , chuẩn bị nhân sự