Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trục xuất người nhập cư

Trước Donald Trump, Obama chính là Tổng thống trục xuất nhiều người nhập cư nhất trong lịch sử nước Mỹ

Trước Donald Trump, Obama chính là Tổng thống trục xuất nhiều người nhập cư nhất trong lịch sử nước Mỹ

15/11/2016 10:36:00 AM

Trong 7 năm đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Tổng thống Barack Obama đã trục xuất hơn 2,7 triệu người nhập cư trái phép, cao hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trước đó.

Tags: người nhập cư , tổng thống barack obama , người nhập cư trái phép , nhập cư trái phép , tổng thống mỹ , bầu cử Tổng thống , bầu cử tổng thống mỹ , ông Donald Trump , trục xuất người nhập cư