Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trực thăng vận tải

Sau 20 năm, Afghanistan vừa sụp đổ như những "quân domino": Sai lầm bắt đầu từ đâu?

Sau 20 năm, Afghanistan vừa sụp đổ như những "quân domino": Sai lầm bắt đầu từ đâu?

16/08/2021 09:51:07 AM

Chiến thắng của Taliban dựa trên thất bại cơ bản của một trung tâm chính trị mục nát, sự suy tàn trong nhiều năm đằng sau ảo ảnh về sự phát triển, xây dựng trường học và nữ quyền.

Tags: sân bay quốc tế , trực thăng vận tải , hành động quân sự , can thiệp quân sự , quân đội Mỹ