Tin tức, bài viết mới nhất về :

triệt sản

Cách mạng "triệt sản" của nam giới - tránh thai 100% nhưng thích là... đẻ tiếp được

Cách mạng "triệt sản" của nam giới - tránh thai 100% nhưng thích là... đẻ tiếp được

4/7/2017 11:25:00 AM

Phương pháp đem lại lợi ích y như triệt sản, nhưng tác dụng hoàn toàn có thể đảo ngược.

Tags: cách mạng, tránh thai, triệt sản, đàn ông, nam giới, y học