Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trích lập dự phòng rủi ro

Tỷ lệ nợ xấu đang "rất đẹp" nhưng khoản nợ xấu kẹt ngoài sổ sách lại... to gấp đôi

Tỷ lệ nợ xấu đang "rất đẹp" nhưng khoản nợ xấu kẹt ngoài sổ sách lại... to gấp đôi

14/03/2016 03:53:00 PM

Nợ xấu năm 2015 của toàn hệ thống tổ chức tín dụng lên tới gần 120.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu của 3 ngân hàng được mua 0 đồng chiếm gần 1/3 nợ xấu toàn hệ thống.

Tags: nợ xấu , ngân hàng 0 đồng , trích lập dự phòng rủi ro , lãi dự thu , VAMC , kinh tế vĩ mô