Tin tức, bài viết mới nhất về :

tổng công ty viễn thông mobifone

Vốn điều lệ MobiFone tăng lên 15.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ MobiFone tăng lên 15.000 tỷ đồng

11/29/2014 2:35:00 PM

Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) điều chỉnh tăng vốn điều lệ của MobiFone đến thời điểm 31/12/2015 lên 15.000 tỷ đồng.

Tags: mobifone, bộ thông tin truyền thông, vốn điều lệ mobifone, Chính phủ, tổng công ty viễn thông mobifone

Đồng ý chuyển Mobifone thành Tổng công ty viễn thông

Đồng ý chuyển Mobifone thành Tổng công ty viễn thông

11/18/2014 7:00:02 AM

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin di động Mobifone thành Tổng công ty viễn...

Tags: mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng công ty viễn thông mobifone, Viettel, viễn thông, di động

Chủ tịch MobiFone: 'Đổi tên thành Tổng công ty không phải để oai'

Chủ tịch MobiFone: 'Đổi tên thành Tổng công ty không phải để oai'

10/31/2014 9:04:00 AM

Ông Mai Văn Bình khẳng định, điều kiện, quy mô và tầm hoạt động của MobiFone hiện nay thực ra còn hơn rất nhiều tổng công ty khác, nên việc chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tổng công ty...

Tags: mobifone, viễn thông, tổng công ty viễn thông mobifone, nâng cấp mobifone, vnpt, Viettel