Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiến trình hội nhập

Doanh nghiệp Việt chưa tận dụng cơ hội, thế mạnh trong hội nhập

Doanh nghiệp Việt chưa tận dụng cơ hội, thế mạnh trong hội nhập

31/07/2015 01:17:00 PM

Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đến 70% doanh nghiệp Việt chưa nhận thức rõ về tiến trình hội nhập và các nội dung cam kết.

Tags: doanh nghiệp Việt , hiệp định thương mại tự do , tiến trình hội nhập , cao sĩ kiêm , FTA , môi trường pháp lý , rủi ro pháp lý

Doanh nghiệp ngành nào bất lợi nhất khi Việt Nam kí các FTA?

Doanh nghiệp ngành nào bất lợi nhất khi Việt Nam kí các FTA?

02/06/2015 03:16:00 PM

Các cam kết FTA theo hướng bảo hộ và đối xử bình đẳng hơn với nhà đầu tư nước ngoài so với doanh nghiệp trong nước. Đây là một trong những bất lợi đối với doanh nghiệp trong nước, vì doanh nghiệp điện tử phần nhiều rơi vào nhà đầu tư nước ngoài với nhiều thế mạnh về tài chính, công nghệ.

Tags: FTA , hiệp định thương mại tự do , nhà đầu tư nước ngoài , nhà đầu tư , tự do thương mại , ngành điện tử , thương mại tự do , tiến trình hội nhập