Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiến sĩ Việt trẻ nhất sanford

Chuyến hồi hương của Tiến sĩ Stanford

Chuyến hồi hương của Tiến sĩ Stanford

7/2/2015 9:27:59 PM

Duy Thức chia cuộc sống theo tam trụ: nghiên cứu, đóng góp xã hội và kinh doanh. Dù vững cả 3 chân, nhưng anh chỉ dám nhận là nhà nghiên cứu giỏi.

Tags: tiến sĩ, nhà nghiên cứu, Đại học Stanford, Vũ Duy Thức, tiến sĩ Việt trẻ nhất sanford, khởi nghiệp, kinh doanh, công nghệ, nhân vật