Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền của dân

Vì sao người có chức vụ dễ lạm quyền, gây thất thoát tiền của dân?

Vì sao người có chức vụ dễ lạm quyền, gây thất thoát tiền của dân?

6/20/2016 1:21:27 PM

“Thiếu quy định về quản trị công thì người có chức có quyền dễ lạm quyền. Tiền của Nhà nước, của dân bị thất thoát cũng có nguyên nhân đó”.

Tags: tiền của dân, Đại biểu quốc hội, tài sản công

Tiền dân cao và trí dân… thấp

Tiền dân cao và trí dân… thấp

6/13/2015 5:40:00 PM

Cần tiền cho các dự án xây dựng, đền bù cho một số khoản thất thoát, lãngphí, thậm chí là tham nhũng, hay oan sai thì toàn tiền của dân. Nhưng cứ nói đếntrí dân, đến lợi ích của dân phải...

Tags: tiền dân, tiền của dân, tiền dân cao, trí dân, trí dân thấp, nhà nước Việt Nam, tòa án nước Việt, pháp luật, các dự án xây dựng, oan sai, ông Nguyễn Thanh Chấn