Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiệm hớt tóc

Đôi bạn trẻ hớt tóc miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân trước cổng Viện tim TP. HCM

Đôi bạn trẻ hớt tóc miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân trước cổng Viện tim TP. HCM

5/20/2016 1:49:00 PM

“Từ sáng giờ bọn mình chưa có gì vào bụng nhưng cũng không thấy đói, chắc có lẽ vì được cắt tóc miễn phí cho nhiều người nghèo nên cái bụng cũng tự nhiên cảm giác no luôn rồi”, 2 bạn trẻ...

Tags: đôi bạn trẻ, thợ cắt tóc, tiệm hớt tóc, Bệnh nhân nghèo, người bán vé số, việc làm ý nghĩa, Bán vé số