Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tịch thu sách

Tịch thu 589 quyển sách của “chủ tịch” Đặng Lê Nguyên Vũ

Tịch thu 589 quyển sách của “chủ tịch” Đặng Lê Nguyên Vũ

16/06/2015 04:02:15 PM

5 đầu sách do Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tài trợ nên đã quảng cáo dòng chữ “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt” trên bìa 1.

Tags: Đặng Lê Nguyên Vũ , cà phê Trung Nguyên , thanh niên Việt , Cục Xuất bản , quảng cáo , quảng cáo sai qui định , xuất bản sách , tịch thu sách , thị trường , pháp luật , Sở Thông tin- Truyền thông , thông tin quảng cáo