Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu hút đầu tư hạ tầng giao thông

4 lý do Việt Nam khó thu hút đầu tư hạ tầng giao thông

4 lý do Việt Nam khó thu hút đầu tư hạ tầng giao thông

12/13/2014 8:38:08 AM

“Các nhà đầu tư tư nhân luôn hướng tới lợi nhuận thu được khi tham gia các dự án đầu tư. Nguyên tắc này một khi chưa được thỏa mãn thì tất yếu dòng vốn sẽ không chảy tới nơi dù được Chính...

Tags: thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, ppp, đối tác công tư, Huy động vốn, Lê Tuấn Anh, Bộ Tài chính