Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thẻ đục lỗ

Bạn chỉ sống 1 lần, hãy sống theo cách của Warren Buffett!

Bạn chỉ sống 1 lần, hãy sống theo cách của Warren Buffett!

20/03/2022 11:00:06 AM

Bạn sẽ trở nên rất giàu có nếu nghĩ rằng bản thân mình đang sở hữu một tấm thẻ với chỉ 20 lượt bấm lỗ trong cả cuộc đời, tất cả các quyết định tài chính đã dùng ứng với một lượt đục lỗ.

Tags: Warren Buffet , truyền cảm hứng , thẻ đục lỗ