Tin tức, bài viết mới nhất về :

tham vọng cứu thế giới

Nếu bạn trả lời được câu hỏi này, hãy gửi CV cho Elon Musk ngay

Nếu bạn trả lời được câu hỏi này, hãy gửi CV cho Elon Musk ngay

5/20/2016 2:31:00 PM

Nếu bạn trả lời được câu hỏi 'hóc' trong video sau đây, bạn có thể cân nhắc gửi CV cho Elon Musk trong hôm nay.

Tags: thiên tài công nghệ, Elon Musk, buổi phỏng vấn, tham vọng cứu thế giới