Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tây Thái Bình Dương

Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống bệnh viêm gan cấp tính 'bí ẩn' ở trẻ em

Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống bệnh viêm gan cấp tính 'bí ẩn' ở trẻ em

5/14/2022 9:36:52 AM

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, biện pháp phòng chống tạm thời bệnh viêm gan 'bí ẩn' của trẻ em, trước mắt tập trung vào các biện pháp như đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân; rửa tay thường...

Tags: phòng, chống bệnh, bệnh viêm gan, phòng, viêm gan cấp tính, viện vệ sinh dịch tễ, Tây Thái Bình Dương, viêm gan A