Tin tức, bài viết mới nhất về :

tay phải

Apple được, mất gì khi theo giá rẻ?

Apple được, mất gì khi theo giá rẻ?

3/11/2013 3:31:07 PM

Việc tấn công vào phân khúc giá rẻ của Apple có thể mang lại những cái hại lớn.

Tags: apple, tay phải, tay trái, được mất, điện thoại giá rẻ