Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cuộc sống lý tưởng

"Siêu bệnh viện" 1.000 giường của Hải quân Mỹ đến Việt Nam

"Siêu bệnh viện" 1.000 giường của Hải quân Mỹ đến Việt Nam

16/08/2015 09:09:02 AM

Đội tàu Hải quân Mỹ đang trên đường tới tới Đà Nẵng, Việt Nam từ 17 đến 28-8 để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo lớn nhất trong năm.

Tags: Hải quân Mỹ , Tàu hải quân , Tàu hải quân Mỹ , cứu trợ nhân đạo , tàu bệnh viện , kỹ thuật cao , siêu bệnh viện