Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đi tìm chính mình

Mọi người đang lầm to: Facebook không tạo nút “Dislike”

Mọi người đang lầm to: Facebook không tạo nút “Dislike”

16/09/2015 03:08:00 PM

“Tôi nghĩ mọi người đã muốn có nút Dislike trong nhiều năm… Hôm nay, tôi đứng đây để nói rằng chúng tôi đang nghiên cứu về chức năng đó và sẽ sớm thử nghiệm trong nay mai”. Nhưng nó không phải là nút Dislike.

Tags: người dùng Facebook , chức năng mới , Facebook , dislike , nút dislike , Mark Zuckerberg , tạo nút dislike , lầm to , thể hiện cảm xúc