Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tăng trợ cấp

Đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%

Đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%

10/05/2016 08:38:59 AM

Những người lao động nghỉ hưu và bắt đầu hưởng trợ cấp hàng tháng khi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015 tới trước 1/5/2016 có thể được tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%.

Tags: công chức , Lương hưu , trợ cấp , tăng lương , tăng trợ cấp , người lao động , cán bộ hưu trí , viên chức