Tin tức, bài viết mới nhất về :

tài liệu nghiên cứu

Blockchain cổ nhất trên thế giới từng ẩn náu trên tờ New York Times từ năm 1995

Blockchain cổ nhất trên thế giới từng ẩn náu trên tờ New York Times từ năm 1995

9/16/2018 10:02:51 AM

Chuỗi blockchain này xuất hiện trước Bitcoin đến 14 năm và thậm chí các tài liệu do những tác giả của nó viết còn trở thành nguồn cảm hứng cho Satoshi Nakamoto để mô tả nên Bitcoin.

Tags: vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ, sản phẩm chính, tài liệu nghiên cứu

Cái giá của giáo dục đại học Mỹ

Cái giá của giáo dục đại học Mỹ

11/1/2015 9:48:00 AM

Giáo dục đại học ngày càng được rót nhiều tiền, nhưng lại rất khó để biết nó có xứng đáng với số tiền đó hay không.

Tags: đại học mỹ, hệ thống giáo dục, giáo dục đại học, trường đại học xuất sắc, tài liệu nghiên cứu, tăng trưởng kinh tế, cơ sở giáo dục, sinh viên quốc tế, đánh giá chất lượng