Tin tức, bài viết mới nhất về :

Taboo

Đây là hành động phụ nữ tuyệt đối không nên làm khi đến Ấn Độ hoặc Trung Đông

Đây là hành động phụ nữ tuyệt đối không nên làm khi đến Ấn Độ hoặc Trung Đông

27/12/2016 08:15:00 PM

Vì nó có thể khiến người ta hiểu nhầm, còn bạn thì gặp nguy hiểm đấy!

Tags: giao thoa văn hóa , điều cấm kỵ , ngôn ngữ cơ thể , phụ nữ , hành động , ấn độ , trung đông , taboo