Tin tức, bài viết mới nhất về :

Suy nghĩ logic

Muốn ra quyết định khôn ngoan hơn, dùng ngay phương pháp tư duy sau

Muốn ra quyết định khôn ngoan hơn, dùng ngay phương pháp tư duy sau

12/10/2016 08:59:47 AM

“6 chiếc mũ tư duy” là phương pháp lý tưởng để đánh giá tác động của một quyết định từ nhiều quan điểm khác nhau.

Tags: Làm việc hiệu quả , suy nghĩ logic , ra quyết định , 6 chiếc mũ