Tin tức, bài viết mới nhất về :

sức mạnh mềm

Sức mạnh mềm của Bắc Kinh bị sứt mẻ vì khách du lịch Trung Quốc

Sức mạnh mềm của Bắc Kinh bị sứt mẻ vì khách du lịch Trung Quốc

7/15/2016 2:00:34 PM

Để cải thiện hình ảnh của người dân Trung Quốc đối với người nước ngoài, chính phủ nước này đã phải công bố sách hướng dẫn cư xử đúng mực dành cho khách du lịch Trung Quốc khi đi đến các...

Tags: sức mạnh mềm, khách du lịch, người dân Trung Quốc, kinh tế

Khoan dung - giá trị cốt lõi của sức mạnh mềm

Khoan dung - giá trị cốt lõi của sức mạnh mềm

2/14/2016 10:30:00 AM

Sức mạnh mềm được định nghĩa là khả năng ảnh hưởng – chứ không phải áp đặt – để vì cảm tình mà người khác hoặc không làm hại mình hoặc khiến họ làm một việc mình muốn mà không cần đánh...

Tags: sức mạnh mềm, văn hóa xã hội, bất chiến tự nhiên thành, phát triển cộng đồng, truyền thống văn hóa, phát triển xã hội