Tin tức, bài viết mới nhất về :

steame garten

Egroup đang đàm phán bán cổ phần Apax Holdings cho Vietinbank Capital

Egroup đang đàm phán bán cổ phần Apax Holdings cho Vietinbank Capital

12/9/2020 5:30:00 PM

Egroup đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings. Sau giao dịch, Egroup vẫn là cổ đông lớn nhất tại Apax Holdings với tỷ lệ sở hữu 60%.

Tags: steame garten, apax holdings

Shark Thủy tăng tỉ lệ sở hữu tại Apax Holdings, đầu tư thêm vào giáo dục 4.0 nhằm thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19

Shark Thủy tăng tỉ lệ sở hữu tại Apax Holdings, đầu tư thêm vào giáo dục 4.0 nhằm thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19

8/20/2020 4:55:03 PM

Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả học viên của hệ thống Apax English/Apax Leaders sẽ chuyển ngay sang hình thức học trực tuyến Apax Virtual School –...

Tags: apax, steame garten, shark thủy