Tin tức, bài viết mới nhất về :

Soleil

3 công ty của Tân Hoàng Minh vừa bị hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu quy mô 10.000 tỷ đồng làm ăn thế nào?

3 công ty của Tân Hoàng Minh vừa bị hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu quy mô 10.000 tỷ đồng làm ăn thế nào?

04/04/2022 09:47:19 PM

Ngày 4/4, UBCKNN đã thông tin về việc hủy bỏ 09 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil. Đây là 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tags: Ngôi sao Việt , Tân Hoàng Minh , cung điện mùa đông , soleil