Tin tức, bài viết mới nhất về :

phát triển công ty

10 quyết định kinh doanh sáng suốt nhất năm 2013

10 quyết định kinh doanh sáng suốt nhất năm 2013

1/2/2014 2:33:41 PM

Mỗi doanh nghiệp dưới đây đều đã có những quyết định rất đúng đắn trong kinh doanh để phát triển hoặc cứu vãn sự nghiệp của công ty.

Tags: cứu vãn sự nghiệp, quyết định kinh doanh, phát triển công ty, quyết định sáng suốt