Tin tức, bài viết mới nhất về :

pháp luật dân sự

Lỡ tay chuyển nhầm vài chục triệu vào tài khoản ngân hàng của người khác thì có lấy lại được không?

Lỡ tay chuyển nhầm vài chục triệu vào tài khoản ngân hàng của người khác thì có lấy lại được không?

1/22/2021 10:59:35 AM

Thực tế không hiếm trường hợp cũng mất tiền khi chuyển nhầm vào số tài khoản của người khác.

Tags: tài khoản ngân hàng, chuyển tiền nhầm, pháp luật dân sự, Cơ quan điều tra Công an

Từ năm 2017, sẽ không cho đặt tên con là Nguyễn Messi, Đỗ Phi ĐenCacstrô hay Trương San-U nữa

Từ năm 2017, sẽ không cho đặt tên con là Nguyễn Messi, Đỗ Phi ĐenCacstrô hay Trương San-U nữa

10/5/2016 1:29:00 PM

Bộ luật dân sự 2015 quy định: Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Tags: Bộ Luật Dân sự, công dân Việt Nam, pháp luật dân sự, cơ sở dữ liệu quốc gia, Luật Căn cước công dân