Tin tức, bài viết mới nhất về :

pháp luật công nhận

Thám tử tư - Nghề làm liều

Thám tử tư - Nghề làm liều

2/7/2014 11:59:44 AM

Tồn tại hơn 10 năm qua, song nghề thám tử tư chưa được pháp luật thừa nhận. Các trung tâm thám tử hầu hết phải núp bóng dưới hình thức công ty “dịch vụ cung cấp thông tin".

Tags: thám tử, theo dõi, núp bóng, trung tâm thám tử, dịch vụ cung cấp thông tin, pháp luật công nhận