Tin tức, bài viết mới nhất về :

Pháp Chính

Thực đọc "Tam Quốc", không xem "Diễn Nghĩa": Đệ nhất mưu sĩ Pháp Chính có khả năng hoán đổi cục diện chiến tranh Thục – Ngụy, nhưng...

Thực đọc "Tam Quốc", không xem "Diễn Nghĩa": Đệ nhất mưu sĩ Pháp Chính có khả năng hoán đổi cục diện chiến tranh Thục – Ngụy, nhưng...

3/15/2019 1:45:00 PM

Gia Cát Lượng rằng Lượng giỏi trong việc quản lý, sắp xếp việc chính trị giống như Quản Trọng và Tiêu Hà, nhưng so với năng lực quân sự thì Pháp Chính nhỉnh hơn. Thục Hán nếu muốn Bắc...

Tags: Gia Cát Lượng, năng lực quân sự, Thiên Hạ Vô Song, Tam Quốc diễn nghĩa, Tam Quốc Chí, đệ nhất mưu sĩ, chiến tranh Thục Ngụy, Pháp Chính