Tin tức, bài viết mới nhất về :

đệ nhất mưu sĩ

Thực đọc "Tam Quốc", không xem "Diễn Nghĩa": Đệ nhất mưu sĩ Pháp Chính có khả năng hoán đổi cục diện chiến tranh Thục – Ngụy, nhưng...

Thực đọc "Tam Quốc", không xem "Diễn Nghĩa": Đệ nhất mưu sĩ Pháp Chính có khả năng hoán đổi cục diện chiến tranh Thục – Ngụy, nhưng...

3/15/2019 1:45:00 PM

Gia Cát Lượng rằng Lượng giỏi trong việc quản lý, sắp xếp việc chính trị giống như Quản Trọng và Tiêu Hà, nhưng so với năng lực quân sự thì Pháp Chính nhỉnh hơn. Thục Hán nếu muốn Bắc...

Tags: Gia Cát Lượng, năng lực quân sự, Thiên Hạ Vô Song, Tam Quốc diễn nghĩa, Tam Quốc Chí, đệ nhất mưu sĩ, chiến tranh Thục Ngụy, Pháp Chính

Không phải Gia Cát Lượng hay Quách Gia, ai mới thực sự là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc?

Không phải Gia Cát Lượng hay Quách Gia, ai mới thực sự là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc?

8/7/2018 7:30:00 PM

Sở hữu nhiều mưu cao kế hiểm, vị mưu sĩ này đã đánh bật nhiều quân sư nức tiếng cùng thời như Phượng Sồ, Bàng Thống... để trở thành đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc.

Tags: mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng, tư mã ý, bàng thống, đệ nhất mưu sĩ