Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phần mềm Quang Trung

Đẩy nhanh cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung, ai được mua?

Đẩy nhanh cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung, ai được mua?

05/06/2016 04:29:22 PM

Ngay sau đề xuất của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, việc cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung đang được gấp rút tiến hành.

Tags: cổ phần hóa , đinh la thăng , phương án cổ phần hóa , cổ phần chi phối , quyền lợi người lao động , chia sẻ khó khăn , bán cổ phần , Công viên phần mềm Quang Trung , Phần mềm Quang Trung