Tin tức, bài viết mới nhất về :

PFT Online

CEO FPT Online nói về nguyên tắc quản lý sau 15 năm làm lãnh đạo: Khen thưởng trước ánh sáng, khiển trách trong bóng tối

CEO FPT Online nói về nguyên tắc quản lý sau 15 năm làm lãnh đạo: Khen thưởng trước ánh sáng, khiển trách trong bóng tối

09/04/2021 08:52:00 AM

Theo anh Anh Ngô Mạnh Cường - CEO FPT Online, khi khen thưởng nên tiến hành trước đám đông, còn khi khiển trách thì ở quy mô nhỏ và nên nói trực tiếp. Tuy nhiên, dù khen thưởng hay khiển trách thì cũng nên đúng người, đúng việc và đúng thời điểm thì mới có tác dụng lớn nhất.

Tags: PFT Online , CEO FPT Online , trách phạt , khen thưởng , Ngô Mạnh Cường