Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ông Trần Ngọc Thành

Miễn nhiệm Chủ tịch tổng công ty Đường sắt

Miễn nhiệm Chủ tịch tổng công ty Đường sắt

14/12/2016 09:39:26 PM

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV tổng công ty Đường sắt VN đối với ông Trần Ngọc Thành.

Tags: Tổng công ty đường sắt , Chủ tịch HĐTV , Tổng công ty đường sắt VN , ông Trần Ngọc Thành , Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông , đường sắt việt nam