Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nợ xấu tốt

Triển vọng xử lý nợ xấu nhìn từ các động thái pháp lý liên quan đến VAMC

Triển vọng xử lý nợ xấu nhìn từ các động thái pháp lý liên quan đến VAMC

10/04/2015 08:34:51 AM

VAMC có xu hướng chỉ mua có tính lựa chọn một số khoản nợ xấu “tốt” (dễ bán lại, thanh lý) chứ không phải là mua đổ đống tất cả các khoản nợ xấu từ các TCTD nên càng làm cho tính hữu ích của VAMC mờ nhạt thêm trong con mắt của các TCTD.

Tags: nợ xấu , nợ xấu tốt , VAMC , ngân hàng , mua nợ , tổ chức tín dụng , thị trường , Phan Minh Ngọc